Nån gammal mobilbild från senaste Hurtigruttenvändan våren 2016.Fantoft stavkyrka byggdes i Sogn 1150 och flyttades till Fantoft in 1883.

Skatorna & trasten fick egen blandning på marken så dom skulle låta bli småfåglarnas.

Fornlämningsområdet Birka på Björkö och Hovgården på Adelsö utgör tillsammans ett av Sveriges 15 världsarv. Området blev upptaget på Unescos världsarvslista år 1993. Motiveringen löd: ”Birka-Hovgårdenområdet är ett väl bevarat exempel på vikingarnas handelsnätverk under de tvåhundra år då de expanderade ekonomiskt och politiskt i Europa. Birka är en av de mest kompletta och orörda vikingatida handelsplatserna från åren 700-900.”