Wiki vet alltid allting bäst, så lite om Shichahai:
”Shichahai ingår i ett område mellan Pekings 2:a ringväg i norr och den Förbjudna staden i söder, som utmärkts som särskilt viktigt att bevara för framtiden, på grund av dess speciella lokala historiska arkitektur. I området finns ett stort antal relativt välbevarade Hutonger och Siheyuan, en typ av arktitektur som var typisk för det historiska Peking.”

»FLER BILDER / THE GALLERY
»sv.wikipedia.org – Shichahai

schichahaiblog